Rekenvaardigheden

Rekenvaardigheden onderzoek


Om zicht te krijgen op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheden nemen we de Profieltoets Rekenen af. Dit onderzoek is voor kinderen die moeite hebben met rekenen en maar niet mee kunnen komen. Hij is ontwikkeld voor leerlingen vanaf eind groep 2 t/m eind groep 8 en is opgedeeld in drie onderdelen:

 • De automatiseringstoets: brengen de vlotte beheersing van de donker groene stenen uit het muurtje in beeld
 • De screeningstoets: brengen de beheersing van het complete rekenmuurtje in beeld
 • De getalbegrip-toets: brengen de beheersing van de “tussenlagen” in beeld. Het getalbegrip vormt de basis voor de “power” van de bewerkingen

Hoe het werkt


 1. Intakegesprek*
 2. Rekenvaardigheden onderzoek
 3. Uitwerking resultaten
 4. Adviesgesprek

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt in het Bareka-rekenmuurtje. Deze is opgebouwd in vier fase. De onderste stenen vormen de basis van een solide rekenontwikkeling. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken. De mogelijkheden zijn thuisonderwijs, bijles, Rekensprint, JaMaRa-rekenen of een combinatie daarvan.

*Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat de rekenproblematiek voortkomt uit een zwak fundament, dan wordt het Rekenvoorwaarden onderzoek aangeraden.


Tarieven


Totaalpakket:

 • Intakegesprek
 • Volledig, driedelig onderzoek
 • Digitale levering resultaten
 • Adviesgesprek

Prijs € 276,- (Bij het afnemen van 10 lessen wordt er € 69,- in mindering gebracht)

 

Tussentijdse meting of eindmeting:

 • Volledig, driedelig onderzoek
 • Digitale levering resultaten

Prijs € 138,-

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.