Bijles basisschool rekenen

Bijles of remedial teaching - basisschool rekenen


Voor kinderen van de basisschool die moeite hebben met rekenen bieden wij, in tegenstelling tot bijles, remedial teaching aan. Dit is gericht op wat een kind nodig heeft om vooruitgang te boeken. Klik hier voor meer info over het verschil tussen bijles en remedial teaching.

Rekensprint is een intensief, doelgericht en effectief bewezen methode, gericht op het automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen. Na de wekelijkse sessies worden de rekenspellen en het weekoverzicht mee naar huis gegeven. Door de korte herhaling thuis beklijven de vaardigheden waardoor er wekelijks progressie gemaakt wordt.

Let op: is er mogelijk sprake van ernstige rekenproblemen of dyscalculie? Dan adviseren wij JaMaRa-rekenen. Dit is een psychomotorische benadering van het rekenen.

Bijles basisschool rekenen

Werkwijze rekenen


  1. Eenmalig Rekenvaardigheden onderzoek *
  2. Wekelijkse Rekensprintsessie in de praktijk (50 minuten)
  3. 4 dagen een kwartier thuis oefenen met de rekenspellen

* Niet verplicht, maar we raden dit sterk aan.

Wij werken met een beveiligd logboek via Google Drive. Je krijgt toegang zodat je deze 24/7 kunt inzien. Hier kun je o.a. de oefeningen & het huiswerk vinden, maar ook de handelingsplannen, bevindingen en progressie worden hier wekelijks in verwerkt.

Onze zoon heeft sinds een paar maanden les van Andreas middels de rekensprint methode. De spelletjes die onderdeel uitmaken van de lesstof en ‘de bakjes’, oftewel een stapel kaartjes met sommen van toenemende moeilijkheid, stimuleren hem om met plezier aan het rekenen te slaan. Door het huiswerk dat meegegeven wordt en dagelijks in goed afgestemde hoeveelheid moet worden gedaan, blijft de stof ook echt hangen en zie je dat hij deze kennis ook in zijn dagelijkse schoolwerk toepast. In deze korte tijd is hij met sprongen vooruit gegaan en meer dan klaar voor het volgende schooljaar!

Chantal Hoogervorst

Chantal Hoogervorst


Tarieven basisschool rekenen


Wekelijkse ondersteuningssessie in de praktijk (50 minuten). Het traject duurt 10 weken, je mag hierna een duidelijke progressie verwachten.

€ 69,- per sessie

Dit is incl. al het materiaal en een gratis abonnement voor de software ‘Rekenblobs’ t.w.v. € 49,- waar je thuis mee mag oefenen.

Liever bijles rekenen voor € 41,- per sessie? Dat kan ook. Klik dan hier voor meer informatie.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.