Basisschool bijles rekenen spelling

Meer dan bijles - basisschool


Als voor een leerling van de basisschool herhaling van de rekenen, (begrijpend) lezen of spelling voldoende is, kan er gekozen worden voor bijles. Wanneer de leerproblemen hardnekkiger zijn, is remedial teaching een passende uitkomst. Klik hieronder voor meer uitleg.

Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. Dit is voor kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, (begrijpend) lezen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, omdat het tempo in de les te hoog ligt, omdat ze de uitleg van de leerkracht niet begrijpen of omdat er niet genoeg geoefend is. In de les wordt de stof nogmaals rustig doorgenomen.

Voor deze lessen doen we altijd eerst een onderzoek. Hiermee krijgen we in kaart waar een leerling op vastloopt, en waarom. We maken een analyse en een handelingsplan om pragmatisch de hiaten weg te werken. De lessen worden dus afgestemd op de behoeften van de leerling. Ze krijgen elke week huiswerk mee, om datgene wat er geleerd is te borgen. De week daarop kun je weer een nieuwe stap maken in het leerproces. Zo boeken ze meer en sneller resultaat dan met reguliere bijles.

Klik op de link voor meer informatie:

Rekenen
Rekensprint – rekenbasisvaardigheden & automatiseren

Spelling
Taal in Blokjes – spelling- & leesondersteuning

Begrijpend lezen
Alle teksten de baas! – begrijpend lezen in 6 stappen

Technisch lezen
Connect & RALFI – effectief sneller leren lezen

Cito-/NIO/IEP-training
Voorbereiding voor belangrijke toetsmomenten

Als leer- en/of gedragsproblemen hardnekkig zijn onderzoek ik wat de oorzaak van het probleem is. Neem bijvoorbeeld het niet stil kunnen zitten, moeite hebben met rekenen of de letters d en b omdraaien. Het fundament moet stevig genoeg zijn voordat je in groep 3 leert lezen, spellen en rekenen. Als de basis niet staat, als er een onderdeel niet sterk genoeg is, ontstaan er problemen.

De holistische aanpak bestaat uit o.a. ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringsmethoden.

Op deze website noemen dit voor het gemak bijles extra. Lees hier meer over psychomotorische remedial teaching

Werkwijze - basisschool bijles rekenen, spelling en lezen


  1. Eenmalige intake (60 minuten)
  2. Wekelijkse bijles in de praktijk of via Skype (60 minuten)

Wij werken met een beveiligd logboek via Googledrive. Je krijgt toegang zodat je deze 24/7 kunt inzien. Hier kun je o.a.  bevindingen en progressie vinden.

Ik ben Romy en ik ben 12 jaar oud. Ik heb moeite met rekenen, spelling en begrijpend lezen. Meester Andreas geeft me hiervoor een keer per week bijles. Hij legt op een ontspannen manier alles uit en leert me trucjes om opgaven op een makkelijke manier te begrijpen. Op school merk ik dat ik mijn oefeningen makkelijker kan maken. Via een logboek worden mijn ouders op de hoogte gehouden van wat we geoefend hebben. Ik krijg ook huiswerk mee. Ik vind het leuk om naar de bijlessen van meester Andreas te gaan.


Tarieven bijles basisschool


  • 5 lessen: € 44,- per les
  • 10 lessen: € 41,- per les

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.


    Open chat
    Kan ik je helpen?
    Hoi, kan ik je ergens mee helpen?