Technisch lezen onderzoek

Technisch Lezen onderzoek in het kort


Het Technisch Lezen onderzoek zetten wij in bij kinderen uit groep 3 t/m 8 die niet snel genoeg (voor-)lezen. Dit resulteert vaak in lezen stom vinden en het uiteindelijk achterlopen met de meeste vakken.

Om de technisch lezen vaardigheden inzichtelijk te krijgen gebruiken wij twee Cito-toetsen: de Drie Minuten Toets (DMT) en de Analyse van Individualiseringsvormen (AVI). De DMT toets de losse woorden, de AVI toetst zinnen.

Werkwijze


  1. Intakegesprek
  2. Onderzoek
  3. Uitwerking resultaten
  4. Adviesgesprek

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken en de motivatie te verhogen. De mogelijkheden zijn thuisonderwijs, bijles of remedial teaching.


Technisch lezen onderzoek

Tarieven


Totaalpakket:

  • Intakegesprek
  • Volledig onderzoek
  • Digitale levering resultaten
  • Adviesgesprek

Prijs € 276,-

Bij het afnemen van 10 lessen wordt er € 69,- in mindering gebracht.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.