hardnekkige leerproblemen basisschool

Hardnekkige leerproblemen - ondersteuning basisschool


Hardnekkige leerproblemen bij kinderen op de basisschool pak je aan met psychomotorisch remedial teaching. Het herhalen van de lesstof is dan niet voldoende. Het fundament moet stevig genoeg zijn om goed te kunnen lezen, spellen en rekenen. Als de basis niet staat, als er een onderdeel niet sterk genoeg is, ontstaan er problemen.

hardnekkige leerproblemen basisschool

Gericht en spelenderwijs versterken we de hersenverbindingen, het ruimtelijk bewustzijn en het lichaamsbesef om daarmee de cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren. Met deze holistische aanpak is de kans op slagen vele malen groter dan wanneer er gewerkt wordt vanuit één onderzoeksgebied.

Als gecertificeerd psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kijk ik breed en leg dwarsverbanden tussen alle elementen, hiermee pak ik het probleem van de oorzaak aan. De holistische aanpak bestaat uit o.a. ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringsmethoden.

 • Leesproblemen of dyslexie
 • Spellingsproblemen
 • Rekenproblemen of dyscalculie
 • Motorische onhandigheid
 • Ruimtelijke ontwikkelingsproblemen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Visuele verwerkingsproblemen
 • Handschriftproblemen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Concentratieproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Gedragsproblemen (bijv. ADD, ADHD of autisme)
 • Werkgeheugen-problemen
 • Gevoelig voor licht, geluid of aanraking

Werkwijze psychomotoriek


Bij kinderen van de basisschool onderzoeken we waar de hardnekkige leerproblemen vandaan komen. Neem bijvoorbeeld het niet stil kunnen zitten, 23 als 32 uitspreken of de letters d en b omdraaien. Bij de intake vraag ik hoe de zwangerschap en de geboorte is verlopen. Daarbij is de ontwikkeling in de jonge jaren van belang. Samen bepalen we wat er getest moet worden. Klik hieronder op de knoppen voor meer uitleg.

Aan de hand van de bevindingen stel ik een individueel oefenprogramma van 10 op. Wekelijks wordt er 50 minuten in de praktijk geoefend. De oefeningen moeten thuis verder geoefend worden.

Primaire reflexen zijn de eerste onbewuste bewegingen van een kind. Deze bewegingen vormen de start van de neuro-senso-motorische ontwikkeling. Elke beweging heeft een doel waarbij er een logische volgorde is in de ontwikkeling. Bij de juiste motorische ontwikkeling worden de verbindingen in de hersenen aangelegd die nodig zijn voor de schoolse vaardigheden en de executieve functies.

Met dit onderzoek testen we o.a.:
• Symmetrische Tonische Nek Reflex
• Asymmetrische tonische Nek Reflex
• Tonische Labyrint Reflex
• Moro
• Spinale Galant Reflex
• Landau
• Hoofdrichtingsreflex

Hier kijken we naar verschillende ‘vaardigheden’ van de ogen. Maken de ogen bijvoorbeeld de goede oogsprongen? Ziet het kind letters bewegen, of slaat het soms een woord of regel over?

Met dit onderzoek testen we o.a.:
• Oogvolgbeweging
• Oogsamenwerking
• Convergeren/divergeren
• Accommoderen
• Scannen
• Perifere zicht
• Saccadische oogbewegingen
• Oogdominantie
• Visuele informatieverwerking

Kijken doe je met je ogen, zien doe je met je hersenen. Je kunt dus scherpe ogen hebben of een bril dragen, maar nog steeds niet goed zien. Visueel vaardig zijn is een van de vijf onderdelen van het fundament.

De afwijking zelf is goed in kaart te brengen via een optometrische test. Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een rol in dit verhaal. De ongeremde reflexrestanten kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.

Auditieve vaardigheden spelen een grote rol bij het lezen en spellen. Als een kind een trage auditieve verwerkingssnelheid heeft kan het bijvoorbeeld de les niet goed volgen.

Het kan zijn dat het werkgeheugen de oorzaak is van het leerprobleem. Denk daarbij aan kinderen die spellen blijven lezen of de tafels maar niet kunnen onthouden.

Met dit onderzoek krijg je inzichtelijk wat voor type jij bent en hoe jij het beste leert. Aan de hand daarvan krijg je handige tools mee die passen bij jouw leerstijl. Zo wordt school veel leuker!

Deze test is gebaseerd op de meervoudige intelligentie-theorie van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner. De acht intelligenties op een rij:

 • Verbaal-linguïstisch: gevoelig zijn voor taal
 • Visueel-ruimtelijk: een goed geheugen voor beelden
 • Logisch-mathematisch: sterk zijn in logisch nadenken
 • Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur
 • Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid
 • Interpersoonlijk: goed in het begrijpen van anderen
 • Intrapersoonlijk: zelfkennis opdoen
 • Lichamelijk-kinesthetisch: een doener die leert door te ervaren

Met dominantie wordt hier de dominantie van: de hersenen, handen, voeten, ogen en oren bedoeld. In onze westerse samenleving is het ideaal als onze linkerhersenhelft en de rest rechts dominant is. Zo niet, dan kunnen er blokkades ontstaan. Denk daarbij aan kinderen die de d/b omdraaien, slordig schrijven, dyslectisch zijn etc.


hardnekkige leerproblemen basisschool

Tarieven


Kom je er niet uit? Schroom niet en neem contact met mij op. Ik denk graag mee over wat de beste keus is voor jouw kind.

 • Elk los onderzoek incl. rapportage € 276,-
 • Elke week 1 sessie € 82,50

Meester Andreas is een hele fijne specialist voor het kind met leerproblemen. Hij is lief en heeft een open houding, waardoor de kinderen zich snel op hun gemak voelen. Hij legt het geduldig uit zodat kinderen durven aan te geven als het na 1 keer uitleggen nog niet duidelijk is. Mijn zoon is een ander kind geworden (positief!) en gaat met veel plezier naar Andreas toe en vertelt ook graag over “Meester Andreas” aan andere. Voor ons is het een half uur rijden, maar doe het met alle liefde omdat hij zich veilig en vertrouwd voelt bij hem. Het helpt hem  bij zijn zelfverzekerdheid én school prestaties.
Ik zou het iedereen aanraden, als je bij je kinderen merkt dat ze moeite hebben met schoolprestaties.

Finn

Finn

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.


  Open chat
  Kan ik je helpen?
  Hoi, kan ik je ergens mee helpen?