Bijles basisschool spelling

Bijles of remedial teaching - basisschool spelling


Voor kinderen van de basisschool die moeite hebben met spelling bieden wij, in tegenstelling tot bijles, remedial teaching aan. Dit is gericht op wat een kind nodig heeft om vooruitgang te boeken. Klik hier voor meer info over het verschil tussen bijles en remedial teaching.

De methode Taal in Blokjes maakt gebruik van klankregels en kleuren. Deze komen elke keer terug in het leuke en uitdagende materiaal zoals bordspelletjes, kaartspelletjes en blokjes. Er wordt in korte tijd resultaat gezien waardoor kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. De wetenschappelijk bewezen methode zorgt voor een stevig fundament, waarop elke methode door kan bouwen. Kinderen met dyslexie zijn ook erg gebaat bij deze methode.

Bijles basisschool spelling

Werkwijze spelling


  1. Eenmalig Spellingonderzoek *
  2. Wekelijkse sessie in de praktijk (50 minuten)
  3. 4 dagen een kwartier thuis oefenen

* Niet verplicht, maar we raden dit sterk aan.

Wij werken met een beveiligd logboek via Google Drive. Je krijgt toegang zodat je deze 24/7 kunt inzien. Hier kun je o.a. de oefeningen & het huiswerk vinden, maar ook de handelingsplannen, bevindingen en progressie worden hier wekelijks in verwerkt.

Sinds onze zoon Taal in Blokjes bij Andreas volgt is de weerzin tegen taal en spelling, voortkomend uit het niet geïnspireerd raken van de methodiek die de school hanteert, volledig verdwenen. Het bouwen van de klankgroepen van woorden in blokjes maakt taal visueel, aantrekkelijk en daardoor logisch. De woordspelletjes, je eigen memorie maken als methodiek om inprenting van woorden te bewerkstelligen en het ook thuis consequent werken met het kleuren van woorden stimuleren hem om te willen en kunnen presteren. Hij heeft enorme stappen gemaakt in enkel 6 weken en wij zijn dan ook uitermate tevreden met de lessen en het resultaat.

Chantal Hoogervorts

Chantal Hoogervorts


Tarieven basisschool spelling


Wekelijkse ondersteuningssessie in de praktijk (50 minuten). Het traject duurt 10 weken, je mag hierna een duidelijke progressie verwachten.

€ 69,- per sessie

Dit is incl. een gratis abonnement voor de software ‘Taalblobs’ t.w.v. € 49,- waar je thuis mee mag oefenen.

Liever bijles voor € 41,- per sessie? Dat kan ook. Klik dan hier voor meer informatie.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.